”Genom möten på Idrottens Hus kan dörrar öppnas till fler samarbeten som stärker både Klockaretorpet och Norrköpings idrottsliv i stort”

Idrott, kultur och fritid

Med Idrottens hus som bas vill vi utveckla Klockaretorpets centrum till ett kluster för verksamheter som på olika sätt jobbar med idrott, kultur och fritid inom Norrköpings kommun. I dagsläget (april 2016) finns utöver Idrottens Hus också Östergötlands Idrottsförbund, SISU, Korpen, Kultur- och Fritidskontoret på plats. Vi planerar också – i partnerskap med det sociala företaget Idéfabriken – för en etablering av ett kombinerat Rehab- och Gymcenter i direkt anslutning till Idrottens Hus.

.