”Samarbete är beroendeframkallande och kan leda till kronisk effektivisering.”

Webbutbildning

  • Arrangör: ÖIF/SISU
  • Plats: Idrottens Hus, Norrköping
  • Rum: Lilla konferensrummet
  • Datum: torsdag 12 september 2019
  • Starttid: 09:00
  • Sluttid: 17:00
Detta evenemang är endast öppet för inbjudna.

« Kalendern