”Samarbete är beroendeframkallande och kan leda till kronisk effektivisering.”

  • Arrangör: Hyresbostäder
  • Plats: Idrottens Hus, Norrköping
  • Rum: Stora konferensrummet
  • Datum: fredag 7 december 2018
  • Starttid: 18:00
  • Sluttid: 21:00
Detta evenemang är endast öppet för inbjudna.

« Kalendern