”Samarbete är beroendeframkallande och kan leda till kronisk effektivisering.”

  • Arrangör: Hyresbostäder
  • Plats: Idrottens Hus, Norrköping
  • Rum: Lilla konferensrummet
  • Datum: torsdag 13 december 2018
  • Starttid: 13:00
  • Sluttid: 14:30
Detta evenemang är endast öppet för inbjudna.

« Kalendern