”Samarbete är beroendeframkallande och kan leda till kronisk effektivisering.”

  • Arrangör: Hyresbostäder
  • Plats: Idrottens Hus, Norrköping
  • Rum: Stora konferensrummet
  • Datum: tisdag 15 januari 2019
  • Starttid: 17:00
  • Sluttid: 20:00
Detta evenemang är endast öppet för inbjudna.

« Kalendern