”Samarbete är beroendeframkallande och kan leda till kronisk effektivisering.”

  • Arrangör: Ledningsgruppen Idrottens hus
  • Plats: Idrottens Hus, Norrköping
  • Rum: Lilla konferensrummet
  • Datum: tisdag 27 februari 2018
  • Starttid: 9:00
  • Sluttid: 11:00
Detta evenemang är endast öppet för inbjudna.

« Kalendern
Idrottens hus (33 av 20)