”Samarbete är beroendeframkallande och kan leda till kronisk effektivisering.”

  • Arrangör: Svenskan Kyrkan
  • Plats: Idrottens Hus, Norrköping
  • Rum: Hela Idrottens hus
  • Datum: lördag 24 mars 2018
  • Starttid: 7:00
  • Sluttid: 24:00
Detta evenemang är endast öppet för inbjudna.

« Kalendern