”Samarbete är beroendeframkallande och kan leda till kronisk effektivisering.”

  • Arrangör: Hyresbostäder
  • Plats: Idrottens Hus, Norrköping
  • Rum: Hela Idrottens hus
  • Datum: torsdag 23 november 2017
  • Starttid: 10:00
  • Sluttid: 14:00
Detta evenemang är endast öppet för inbjudna.

« Kalendern
hnab